Samen werken aan beter werk

Werk jij in de podiumkunsten? Mooi werk. Maar heb je wel werk en verdien je genoeg? Of flexwerk je en heb je daarnaast ook nog ander werk? En wat doe je over 10 jaar? Blijf je leren en je verder ontwikkelen? En hoe dan? Heb je daar de mogelijkheden voor? Hoe is het met je gezondheid? Ben je fit in hart en hoofd?

Beter. Hoe dan?

Alleen als we samenwerken kunnen we verbeteren. Daarom organiseerde Your Life on Stage vier interactieve werksessies die over jouw werk in de podiumkunsten gingen. Hier deelden we kennis, ideeën en ervaringen en werkten we aan concrete oplossingen.
Dit zijn de uitkomsten en bedachte tips.

Het begint met vragen

Met dit soort vragen prikkelen we je tot nadenken over hoe jij nu in het werkende leven staat. En zetten we aan tot nadenken over jouw loopbaan. Daarbij schuwen we de lastige vragen niet. We stimuleren ook het gesprek op de werkvloer over deze vragen zodat je samen de werksituatie kan verbeteren. Benieuwd naar jouw lastige vragen?

Tips en tools

We helpen je antwoorden te vinden door kennis en informatie van binnen en buiten de sector te delen. Ook geven we praktische tips om te doen en te testen, zodat jij verder kunt met jouw loopbaan vraagstukken. Wil je meer weten?

Samen verder

De uitkomsten van de werksessies zijn gedeeld met partners en belanghebbenden in de sector. Juist omdat ze de praktijk van werkenden goed illustreren, is het een mooie aanvulling op het rapport van de SER en de Raad voor Cultuur Passie Gewaardeerd en de Arbeidsmarktagenda.

Doel is om alle verdere activiteiten van Your Life on Stage aan te laten sluiten bij de Arbeidsmarktagenda. Aan de uitwerking en de planning wordt gewerkt.

Wil je op de hoogte blijven? Volg ons op facebook of meld je aan voor de mailing!