Your Life on Stage is ontwikkeld door stichting VACI in samenwerking met een aantal partners in de podiumkunsten.

VACI

Als opvolger van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Theater (OWMT, later OWMC) heeft stichting VACI de opdracht te zorgen voor een goed verzuimloket voor de culturele sector; de gebundelde dienstverlening op het gebied van ziekteverzuimverzekering, verzuimbegeleiding en arbo dienstverlening. Daarnaast voorziet VACI de sector van kennis en advies inzake verzuim en preventie. Zo draagt de stichting bij aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers van instellingen in de culturele sector.

NAPK

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten is de branchevereniging van de professionele podiumkunstproducenten in Nederland. De NAPK fungeert als werkgeversorganisatie en sluit namens de sector CAO’s af met de vakbonden. Tegelijkertijd bevordert de NAPK de positionering van de podiumkunsten richting politiek, verschillende overheden en relevante culturele fondsen en verricht zij dienstverlening voor de leden.

Kunstenbond

De Kunstenbond is in Nederland de vakbond voor alle creatieve zzp’ers en werknemers. De bond werkt hard om de waarde van creativiteit voor de maatschappij duidelijk te maken en om die waarde voor de makers te verzilveren naar een goed inkomen. De Kunstenbond voert een doorlopende politieke lobby voor de creatieve sector en zet zich onder andere in voor het behoud van de zelfstandigenaftrek, bescherming van auteursrechten, versterking van de positie en rechten van de creatieve zzp’er en het collectief onderhandelen voor zzp’ers.

Sociaal Fonds Podiumkunsten

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten zet zich in om de loopbaanambities van iedereen die werkzaam is in de sector podiumkunsten, zo goed mogelijk te faciliteren. Het fonds draagt hiermee bij aan het vergroten van expertise, productiviteit, inzetbaarheid, gezondheid, vitaliteit en arbeidsmarktpositie. Dit doet het SFPK door activiteiten gericht op scholing, loopbaanontwikkeling en leeftijdsbewust personeelsbeleid te financieren. Daarnaast stimuleert het fonds onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

Cultuur + Ondernemen

Cultuur+Ondernemen is het kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. C+O ondersteunt culturele organisaties, zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun activiteiten. Onderwerp van de programma’s en activiteiten zijn financiering, ondernemerschap, goed bestuur en loopbaanontwikkeling.

Theatermaker

Theaterkrant.nl is het grootste online theaterplatform van Nederland met dagelijks het laatste nieuws uit de podiumkunsten, recensies van nieuwe voorstellingen en een theatervacaturebank. Theatermaker is het vakblad voor de podiumkunsten en verschijnt tweemaandelijks.  Theatermaker en Theaterkrant.nl zijn uitgaven van Stichting ter Bevordering van de Podiumkunst in Nederland.

Omscholingsfonds Dans

Het Omscholingsfonds Dans helpt dansers die het einde van hun actieve loopbaan hebben bereikt met loopbaanadvies en financiële steun. De regeling is in 1986 opgericht en wordt gefinancierd door premiebijdragen van de dansgezelschappen en de dansers die bij de regeling zijn aangesloten.

Academie voor Cultuurmanagement

De Academie voor Cultuurmanagement draagt bij aan een sterke culturele sector die zich blijft ontwikkelen. De Academie gelooft dat ‘een leven lang leren’ makkelijker gaat als leren leuk is en ontwikkelt programma’s en opleidingen op de thema’s leiderschap, ondernemerschap, gastvrijheid en evenementen.

CultuurOntwerp

CultuurOntwerp is partner voor organisaties in cultuur en onderwijs die willen innoveren. Samen met de organisatie ontwikkelt CultuurOntwerp de gefaseerde aanpak en begeleidt de realisatie van de innovatie.
De verscheidenheid van vragen zorgt voor dito resultaten: het kan gaan om de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of producten (bijvoorbeeld op het gebied van cultuureducatie), om het betrekken van andere (doel)groepen (zoals studentparticipatie) of het versterken van ondernemerschap.
De werkwijze is creatief. Co-creatie, binnen en buiten de organisatie, staat centraal.