Hier vind je informatie en artikelen over de thema’s werk & inkomen, persoonlijke ontwikkeling & scholing en gezondheid & vitaliteit. Met nuttige tips en testjes om zelf mee aan de slag te gaan.

Samen het werken in de podiumkunsten verbeteren

Op 14 november werd de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector 2017-2023 gepresenteerd aan minister Engelshoven. In de agenda staan actiepunten waarmee de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector wordt verbeterd. Hiermee volgt de sector de aanbevelingen uit het advies Passie gewaardeerd  van de Sociaal Economische Raad (SER) en Raad voor Cultuur op.

Ook VACI en de partners in Your Life on Stage werken mee aan de Arbeidsmarktagenda en daarmee aan een duurzame en toekomstbestendige sector.

HRM: Informeel en persoonlijk gestuurd

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten deed onderzoek naar het personeelsbeleid (HR) van werkgevers in de cultuursector. Voor het eerst is gekeken hoe werkgevers hun HR-beleid uitvoeren, welke hulpmiddelen ze daarbij inzetten en tegen welke knelpunten ze in de praktijk aanlopen. Specifieke HR-activiteiten gericht op personeelsontwikkeling, organisatieverandering en strategisch personeelsbeleid, met als uitgangspunt dat de medewerker het succes van de organisatie bepaalt, komen in de culturele sector nauwelijks aan bod. Dit sluit mooi aan bij gehoorde wensen uit de werksessies: vernieuwing in het personeelsbeleid is noodzakelijk, met meer focus op talenten dan op functies. Het hele onderzoek van SFPK lees je hier.

Bevlogenheid in het werk mindert kans op burn-out?

Een rappende flight-attendant die zijn passagiers wakker houdt: zie hier. Volgens hoogleraar arbeidspsychologie Wilmar Schaufeli een schoolvoorbeeld hoe bevlogenheid in het werk eruitziet. Bevlogen zijn in je werk is niet zomaar een leuk extraatje. Het is de perfecte preventie tegen burn-out, volgens de hoogleraar. Het gaat er om dat er genoeg „energiebronnen” beschikbaar zijn, vanuit jezelf maar vooral vanuit je organisatie, dat je het harde werk aankunt. Iets simpels als waardering krijgen voor je werk maakt al een groot verschil. Lees hier het hele artikel in NRC Handelsblad.

Uitholling culturele sector dreigt

Er is een breed pakket aan maatregelen nodig om de zwakke positie van werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren. In een gezamenlijk advies komen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur daarom met concrete voorstellen om het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken.

Veel voor weinig geld

‘In de kunstensector zullen mensen altijd te veel blijven doen voor te weinig geld’

Hoe kijken ervaren zakelijk leiders aan tegen de uitholling? Een interview in het Theaterjaarboek 2016 met Winfred Voordendag en Janine Dijkmeijer.

Check je werkstress

Doe de test en leer de symptomen van jouw werkstress èn hun oorzaken herkennen. Krijg tips hoe je ze voortaan kunt voorkomen. En verbeter je werksituatie. Naast de test vind je veel meer informatie, ook over wat je als organisatie kunt doen.

Vitaliteit van het theater

Naar aanleiding van onder andere het themanummer Uitholling van de Theatermaker staat Herien Wensink in het NRC stil bij het feit dat sinds de bezuinigingen ongelooflijk veel en relevant theater is gemaakt. En de gevolgen die dit heeft gehad voor de mensen die de voorstellingen maken.

Nog maar 50 acteurs met vaste baan

Een artikel uit Trouw over de grote gesubsidieerde gezelschappen die steeds minder acteurs in vaste dienst hebben. Met het verlies van Toneelgroep de Appel komt het aantal vaste acteurs in dienst op nog maar 43.